Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

GBA | 2 June 2020

Scroll to top

Top

Yorum Yok

Türkiye’nin Girişimcilik DNA’sı

Türkiye’nin Girişimcilik DNA’sı

Dil, din, ırk, yaş ve cinsiyet fark etmeksizin tüm insanların yapabildiği şey nedir? Bize sorarsanız hayal kurmaktır fakat kimileri bunu çoğunluktan daha iyi yapar. Dünyayı değiştiren girişimciler de işinin en ehli hayalperestler değil midir?

Sadece tüketen değil, üreten bir toplum olmak için önce hayal kurmak, sonra da bu hayalleri kovalamak gerekiyor. Hangi hayalleri kurduğumuz, kaç yaşında hayal kurmaya başladığımız ve kaç yaşına kadar onların peşinden gittiğimiz gibi sorular, geleceği şekillendirmek için bilmemiz ve üzerine düşünmemiz gereken konular.

Intel Türkiye, 2000’in üzerinde kişi ile görüşerek, hayaller ile girişimcilik arasındaki bağlantıyı müthiş bir şekilde ortaya koyan Türkiye’nin Hayal Haritası ve Girişimcilik DNA’sını çıkardı.

Türkiye’nin Hayal Haritası’na göre, insanların %49’u çocukken hayal kurmaya başlıyor ki bu hepimizin beklediği bir sonuç. Ancak kurulan hayaller yaş ilerledikçe ciddi bir düşüş gösteriyor. 8-55 yaş arası katılımcıların cevaplarına göre hayal kurma oranı yetişkinlerde sadece %14. Üstelik özellikle yetişkinlerin gerçekten hayal kurduğunu söylemek çok zor, çünkü hayallerimiz genelde maddiyat odaklı ve kaygılı.

12

Örneğin katılımcıların %48’lik bir bölümü en büyük hayalini “meslek sahibi olmak ve kendini güvence altına almak” olarak tanımlıyor. Detaya inildiğinde ise ev sahibi olmak ya da yüksek getirili mesleklerden birine sahip olmak gibi çevresel etkiler ve kaygılarla yönlendirilen hayaller ağırlık gösteriyor.

Girişimcilik konusunda ise kat etmemiz gereken çok yol var çünkü katılımcıların %73’ü hayal kurarken girişimciliği aklından bile geçirmiyor. Ayrıca girişimcilik hayalleri olanların da 3’te 1’i fikrini kimseyle paylaşmıyor. Yine de bu sonuçlara bakıp hemen karamsarlığa kapılmayın çünkü üniversite öğrencileri özelinde yapılan çalışmanın sonuçlarına bakılırsa, parlak bir gelecek için hayallerinin peşinden koşacak bir nesil geliyor.

22

Üniversite öğrencilerinin %78’i girişimcilik ve girişimci olmak fikrine sıcak bakıyor ve yeni teknolojiler geliştirmek konusunda istekli. %60’ı ise “Türkiye’den milyar dolarlık şirket çıkar mı?” sorusuna “evet” yanıtını veriyor. Öte yandan, bu olumlu sonuçları neticelendirmek için üniversite öğrencilerini girişimcilik konusunda desteklemek gerekiyor ve bu noktada hepimize görevler düşüyor. Üniversite öğrencilerinin %60’ı okullarının girişimcilik konusunda kendilerine destek olmadığını belirtiyor. %75’lik bir kesim de Türkiye’deki ekosistemin girişimcilik için uygun olmadığı konusunda hemfikir.

Türkiye’nin Hayal Haritası ve Girişimcilik DNA’sı araştırmasını aşağıdaki oynatıcıdan inceleyebilirsiniz:

Yorum Bırak