Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

GBA | 17 November 2019

Scroll to top

Top

Yorum Yok

Daha iyi bir gelecekte girişimcilik

Daha iyi bir gelecekte girişimcilik

İnsanlığın bir ilerleme furyasında olduğu su götürmez bir gerçek. Milyonlarca girişimci, teknolojinin kabiliyetlerini kullanarak modern yaşamın ortaya çıkardığı günlük sorunlara geçerli çözümler üretmek için çalışıyor.

İlerleme pozitif anlam yüklü bir kavram olarak algılanır fakat bu ilerlemenin medeniyeti getirdiği noktanın küresel problemler yarattığı ortada. Küresel ısınma, kıtlık, savaş, salgın hastalıklar ve çevre kirliliği gibi sorunlar artık göz ardı gelinemeyecek seviyelere ulaştılar. Gezegenimiz bir ironinin kıskacında; insanlığın benimsediği sosyo-ekonomik kurumlar, Dünya’nın yaşanabilir bütünlüğüne zarar veriyor.

Politik felsefesi, dini inançları ve kültürleri fark etmeksizin, tüm sosyo-ekonomk sistemler Dünya’nın sunduğu doğal kaynaklara ihtiyaç duyar; temiz hava, su ve ekilebilir toprak gibi. Günbegün daha da popülerleşen bir düşünceye göre ise ilerlemeye düşen, insancıl yaşam standartlarını ve doğal sürdürülebilirliği mümkün kılacak teknolojiyi sağlamak.

Geçtiğimiz mart ayında 100 yaşına basan fütürist mucit Jacque Fresco tarafından geliştirilen ve ünlü Zeitgeist Hareketi’nin doğmasını sağlayan Venüs Projesi’nin ana yapı taşını oluşturan ‘kaynak bazlı ekonomi’, teknolojik gelişimin insanlık için azami fayda sağlayacağı barışçıl bir gelecek alternatifi sunuyor.

jacque-fresco-venus-project

1926’da Büyük Buhranı yaşadıktan sonra insanlar, diğer canlılar ve doğa için daha elverişli bir sistem kurgulamaya başlayan Fresco’nun ve dünya çapından milyonlarca gönüllü destekçisinin uğruna çalıştığı bu gelecekte girişimciliğe biçilen görev ise kâr amacıyla değil insanlığın ortak faydası için yenilik üretmek.

Teknoloji ve bilim alanında kat ettiğimiz gelişim sayesinde jeotermal, güneş, rüzgar ve gelgit gibi doğal kaynakları kullanabilecek kabiliyeti elde ettik. Venüs Projesi’ne göre, bu kaynaklardan elde edilen enerji üzerine inşa edilecek teknolojiler sayesinde tüm insanlığa yetecek kadar yiyecek, kıyafet, ev, sağlık hizmetleri, eğitim ve bunların sürekli arzı mümkün kılınabilir.

Einstein’ın da söylediği gibi, sorunlarımızı onları yaratan düşünce şekillerimiz ile çözemeyiz. Venüs Projesi’nin motto olarak benimsediği bu yaklaşım, girişimcilerin sorunlara yenilikçi çözüm üretme çabalarıyla bir hayli örtüşüyor. Bugün girişimcilik heyecan verici ve tatmin edici bir iş olabilir fakat Venüs Projesi’nin öngördüğü gelecekte bugükünden çok daha kilit bir rol oynayacak.

Özellikle ileri teknoloji üretmek için çabalayan girişimciler, tüm insanlığa fayda sağlayabilecek fikrini gerçeğe dönüştürmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm kaynağa sahip olduğunuzu hayal edin. Bir adım ileriye gidin ve ortaya koyduğunuz teknolojik ve bilimsel faydaların tüm insanlığa karşılıksız sunulduğunu düşünün. Bu hayallerin gerçekleşebilmesi için milyonlarca insanın çabasının sonuç vermesi ve günümüz sosyo-ekonomik kurumlarının sentezlerini (diyalektik) doğurması gerekiyor. İşte o zaman, kaynak bazlı ekonomi ve onun beraberinde yeni bir girişimcilik anlayışı başlayacak. Milyonlarca insan ortak fayda için üretilen, üretmenin hazzı için üretilen bir gelecek hayal ediyor; onlara katılabilirsiniz.

Yorum Bırak